vendredi 25 juillet 2008

Sistemul educaţional din R. Moldova — „de tip hibrid», cu elemente europene, sovietice şi americane

Procesul de la Bologna a fost adoptat de universităţile din Republica Moldova de aproape trei ani, majoritatea studenţilor şi profesorilor moldoveni nu cunosc nici acum prea multe detalii despre noul sistem de învăţământ.

Experţi în învăţământ remarcă că schimbările efectuate în legislaţie au fost indispensabile doar pentru aderarea la Procesul de la Bologna, dar ajustările sistemice şi cele ce ţin de mecanismele de participare competitivă în cadrul spaţiului educaţional european au fost definitivate insuficient. Printre lacunele înregistrate sunt lipsa descentralizării sistemului, a autonomiei şi guvernării instituţionale, a reformei curriculare, a mobilităţii intensificate etc. Totodată, se observă un format închis şi netransparent în procesul de înfăptuire a armonizării legislative.

Este sesizat nivelul prost a curricumului şi a programei universitare, expansiunea învăţământului superior nu este complimentată de creşterea calităţii studenţilor. În această ordine de idei menţionăm că structura actuală curriculumulară nu este flexibilă şi nu susţine mobilitatea studenţilor.

Potrivit experţilro, sistemul actual de studii şi remunerare a muncii nu oferă suficientă libertate pentru excelenţă şi stimulente pentru competitivitate. În plus, nomenclatorul specialităţilor şi conţinutul catedrelor la ora actuală, chiar la universităţi importante din R. Moldova, este ineficient.

În acest sens, sistemul educaţional din R. Moldova este calificat drept unul „de tip hibrid», cu elemente europene, sovietice şi americane.

Într-un Comunicat de Presă, reprezentanţi ai Tineretului Democrat atrag atenţia asupra faptului că 50-60% dintre studenţi, la înmatriculare, au o pregătire sub nivelul cerinţelor necesare învăţămîntului competitiv. În cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, baza tehnico-materială este inadecvată, în special pentru specialităţile nou deschise. Totodată, finanţarea învăţământului şi în domeniul cercetării este cu mult inferioară ţărilor europene.

În comunicat se mai spune că sistemul educaţional autohton, în loc să devină deschis şi flexibil la cerinţele sociale, rămâne în continuare închis, nereceptiv, promovând inechităţi sociale.


Sursa Ziarul de Garda

Aucun commentaire: