dimanche 7 septembre 2008

Relaţiile bilaterale moldo-franceze s-au intensificat esenţial în ultimii ani şi continuă să se dezvolte pe cale ascendentă

Relaţiile bilaterale moldo-franceze s-au intensificat esenţial în ultimii ani şi continuă să se dezvolte pe cale ascendentă, ş-a menţionat la întrevederea de astăzi a grupurilor de prietenie dintre Republica Moldova şi Franţa din cadrul parlamentelor celor două ţări. Deosebit de dinamice au devenit legăturile interparlamentare moldo-franceze.


Dumitru Prijmireanu, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Franţa, a accentuat că acesta e unul dintre cele mai numeroase crupuri de prietenie din parlamentul moldovenesc, din componenţa lui făcînd parte 38 de deputaţi din toate fracţiunile parlamentare. Schimburile frecvente de delegaţii, în special vizita la Chişinău în martie curent a Preşedintelui Senatului Franţei, precum şi vizitele la Paris a Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, şi a Preşedintelui Parlamentului, Marian Lupu, au impulsionat dialogul bilateral moldo-francez. S-a constatat, de asemenea, o bună colaborare dintre delegaţiile celor două ţări în cadrul organizaţiilor internaţionale, în special în Consiliul Europei.

Deputaţii moldoveni au adus mulţumiri părţii franceze pentru susţinerea activă a republicii Moldova în aspiraţiile ei de integrare europeană. Avînd în vedere actuala preşedinţie a Franţei în Uniunea Europeană, ei au solicitat sprijinul acestei ţări privind începerea negocierilor oficiale pentru încheierea unui nou acord de cooperare Republica Moldova – UE. (articol complet aici )

Secţia Relaţii cu Mass Media a Parlamentului Republicii Moldova
Sursa UNIMEDIA